Skip to main content

Bardak značenje

šta znači Bardak

Na latinici: Definicija i značenje reči Bardak (tur. bardak) zemljani sud za vodu; drveni, zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino.

Reč Bardak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. бардак) земљани суд за воду; дрвени, земљани или бакарни суд у коме се држи ракија или вино.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b