Skip to main content

Bardiljo značenje

šta znači Bardiljo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bardiljo (ital. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora.

Reč Bardiljo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. бардиглио) врста веома тврдог белог флорентинског мрамора.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b