Skip to main content

Bardit značenje

šta znači Bardit

Na latinici: Definicija i značenje reči Bardit (od latinske reči: barditus) ubojna pesma barda. guslarska pesma.

Reč Bardit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нлат. бардитус) убојна песма барда. гусларска песма.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b