Skip to main content

Bardjelo značenje

šta znači Bardjelo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bardjelo (ital. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci; zatim: sedište kapetana policije i zatvor; danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju

Reč Bardjelo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. баргелло) раније: палата гувернера (подестата) у Флоренци; затим: седиште капетана полиције и затвор; данас: народни музеј за талијанску уметност и културну историју


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b