Skip to main content

Bardo značenje

šta znači Bardo

Na latinici: Definicija i značenje reči Bardo (fr. bardot,od italijanske reči:,od španske reči: barda,od arapske reči: albarda) tovarna životinja, mlada mazga;figurativno: čovek koji izvlači sve na svojim leđima, pepeljuga

Reč Bardo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. бардот, итал., шп. барда, арап. албарда) товарна животиња, млада мазга; фиг. човек који извлачи све на својим леђима, пепељуга


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b