Skip to main content

Barel značenje

šta znači Barel

Na latinici: Definicija i značenje reči Barel (eng. barrel bure, burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163,55 1 u Engleskoj, 158,98 1 u SAD)

Reč Barel sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. баррел буре, буренце) англосаксонска јединица запремине за мерење течности (163,55 1 у Енглеској, 158,98 1 у САД)


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b