Skip to main content

Bareljef značenje

šta znači Bareljef

Na latinici: Definicija i značenje reči Bareljef (fr. bas-relief) plići, slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini;isto znači i reljef.

Reč Bareljef sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. бас-релиеф) плићи, слабије испупчен вајарски рад на равној површини; уп. рељеф.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b