Skip to main content

Barež značenje

šta znači Barež

Na latinici: Definicija i značenje reči Barež (fr. barege) prvobitno: laka vunena tkanina, na zvana po mestu Barež u Pirinejima; sada: sve slično tkane materije od vune, svile i pamuka.

Reč Barež sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. бареге) првобитно: лака вунена тканина, на звана по месту Бареж у Пиринејима; сада: све слично ткане материје од вуне, свиле и памука.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b