Skip to main content

Baribal značenje

šta znači Baribal

Na latinici: Definicija i značenje reči Baribal zool. vrsta malih, crnih medveda u Sev. Americi, Japanu i dr.

Reč Baribal sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: зоол. врста малих, црних медведа у Сев. Америци, Јапану и др.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b