Skip to main content

Barifon značenje

šta znači Barifon

Na latinici: Definicija i značenje reči Barifon (od grčke reči: barys, phone glas) muz. pevač koji peva dubok glas,to jest bas, basist.

Reč Barifon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс, пхоне глас) муз. певач који пева дубок глас, тј. бас, басист.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b