Skip to main content

Barifonija značenje

šta znači Barifonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Barifonija (od grčke reči:) muz. dubok glas, bas;medicina: teškoća govorenja kao bolesno stanje.

Reč Barifonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч.) муз. дубок глас, бас; мед. тешкоћа говорења као болесно стање.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b