Skip to main content

Barijera značenje

Šta znači Barijera


Barijera

latinica:

Definicija i značenje reči Barijera (od francuske reči: barriere) pregrada, brana, branik; pregrada od rešetaka; granica, međa; pogranične utvrđenje; zaklon, odbrana; varoška kapija, ulaz gde se plaća trošarina, đeram; figurativno: smetnja, prepona, prepreka.

Reč Barijera napisana unazad: arejirab

Barijera se sastoji od 8 slova.

sta je Barijera

Slično:
Šta znači Barut prah za vatreno oružje...
Šta znači Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv....
Šta znači Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Šta znači Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Šta znači Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža št...
Šta znači Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra ...