Skip to main content

Barij(um) značenje

šta znači Barij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Barij(um) (od latinske reči: baryum, od grčke reči: barys težak) hem. element, atomska masa 137,34, redni broj 56, znak Va.

Reč Barij(um) sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. барyум, грч. барyс тежак) хем. елемент, атомска маса 137,34, редни број 56, знак Ва.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b