Skip to main content

Barikada značenje

šta znači Barikada

Na latinici: Definicija i značenje reči Barikada (fr. barricade) brana, pregrada uzanih mesta (ulica, mostova) u cilju odbrane;figurativno: građanski rat, ulična borba; smetnja, prepreka.

Reč Barikada sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. баррицаде) брана, преграда узаних места (улица, мостова) у циљу одбране; фиг. грађански рат, улична борба; сметња, препрека.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b