Skip to main content

Barikadirati značenje

šta znači Barikadirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Barikadirati (fr. barricader) pregraditi, preprečiti, zatvoriti uzane prolaze (ulice, mostove) u cilju odbrane; dizati (ili: praviti) barikade; barikadirati se ograditi se, zatvoriti se dobro;figurativno: izdvojiti se, usamiti se.

Reč Barikadirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. баррицадер) преградити, препречити, затворити узане пролазе (улице, мостове) у циљу одбране; дизати (или: правити) барикаде; барикадирати се оградити се, затворити се добро; фиг. издвојити се, усамити се.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b