Skip to main content

Barilja značenje

šta znači Barilja

Na latinici: Definicija i značenje reči Barilja (um. barilla) hen. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka.

Reč Barilja sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (ум. барилла) хен. нечиста пшанска сода која се добива сагоревањем морских биљака.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b