Skip to main content

Bariolaža značenje

šta znači Bariolaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Bariolaža (fr. bariolage) šarenilo, naša-ranost; neukusno, suviše šareno slikarstvo.

Reč Bariolaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. бариолаге) шаренило, наша-раност; неукусно, сувише шарено сликарство.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b