Skip to main content

Barioni značenje

šta znači Barioni

Na latinici: Definicija i značenje reči Barioni fiz. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica, i to za: nukleone i hiperone

Reč Barioni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: физ. општи назив за две групе елементарних честица, и то за: нуклеоне и хипероне


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b