Skip to main content

Barisfera značenje

šta znači Barisfera

Na latinici: Definicija i značenje reči Barisfera (od grčke reči: barys, sphaira lopta)geologija: Zemljine jezgro, sastoji se, verovatno, od teških elemenata, nikla, gvožđa i dr.

Reč Barisfera sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс, спхаира лопта) геол. Земљине језгро, састоји се, вероватно, од тешких елемената, никла, гвожђа и др.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b