Skip to main content

Barisomatija značenje

šta znači Barisomatija

Na latinici: Definicija i značenje reči Barisomatija (od grčke reči: barys težak, soma telo)medicina: tromost, ugojenost, gojaznost.

Reč Barisomatija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс тежак, сома тело) мед. тромост, угојеност, гојазност.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b