Skip to main content

Barister značenje

šta znači Barister

Na latinici: Definicija i značenje reči Barister (eng. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima

Reč Barister sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. барристер) титула енглеских адвоката који воде спорове пред високим судовима


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b