Skip to main content

Baritimija značenje

šta znači Baritimija

Na latinici: Definicija i značenje reči Baritimija (od grčke reči: barythymfa) zlovolja, seta, tuga, neraspoloženje.

Reč Baritimija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. барyтхyмфа) зловоља, сета, туга, нерасположење.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b