Skip to main content

Bariton značenje

šta znači Bariton

Na latinici: Definicija i značenje reči Bariton (od grčke reči: barys jak, dubok, tonos ton) muz. duboki tenor ili visoki bas, muški glas između basa i tenora, koji se kreće otprilike između „A" do „a"; muzički instrument sa žicama, eufonijum (u vojnoj muzici).

Reč Bariton sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс јак, дубок, тонос тон) муз. дубоки тенор или високи бас, мушки глас између баса и тенора, који се креће отприлике између „А" до „а"; музички инструмент са жицама, еуфонијум (у војној музици).


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b