Skip to main content

Baritonirati značenje

šta znači Baritonirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Baritonirati (od grčke reči: barytoneo naglasim gravisom)gramatika: jedan slog, naročito poslednji slog reči, ostaviti nenaglašen; muz. pevati bariton.

Reč Baritonirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. барyтонео нагласим грависом) грам. један слог, нарочито последњи слог речи, оставити ненаглашен; муз. певати баритон.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b