Skip to main content

Baritonist(a) značenje

šta znači Baritonist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Baritonist(a) (od grčke reči: barys, tćnos) muz. pevač koji peva bariton.

Reč Baritonist(a) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. барyс, тћнос) муз. певач који пева баритон.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b