Skip to main content

Baritonon značenje

šta znači Baritonon

Na latinici: Definicija i značenje reči Baritonon (od grčke reči: barytonon)gramatika: reč kod koje je poslednji slog nenaglašen.

Reč Baritonon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. барyтонон) грам. реч код које је последњи слог ненаглашен.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b