Skip to main content

Barjak značenje

šta znači Barjak

Na latinici: Definicija i značenje reči Barjak (tur. bayrak) zastava, steg; četa vojnika; bajra«

Reč Barjak sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. баyрак) застава, стег; чета војника; бајра«


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b