Skip to main content

Barjam značenje

šta znači Barjam

Na latinici: Definicija i značenje reči Barjam (pere. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini; prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana; drugi, kurban bar jam, praznik žrtve, zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji, a slavi se 70 dana posle prvog barjama; Bajram.

Reč Barjam sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. бејрам) два велика мухамеданска празника у години; први се слави одмах после поснога месеца рамазана; други, курбан бар јам, празник жртве, зове се због тога што се тада кољу овнови који се деле сиротињи, а слави се 70 дана после првог барјама; Бајрам.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b