Skip to main content

Barka značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (ital. barca,od francuske reči: barque) čun, mali čamac, lađica; velika trgovačka lađa sa tri katarke

Reč Barka napisana unazad: akrab i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. барца, фр. барqуе) чун, мали чамац, лађица; велика трговачка лађа са три катарке

Slično: 
Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo bZnačenje Sta znači