Skip to main content

Barka

Šta znači Barka


Barka značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Barka (od italijanske reči: barca, od francuske reči: barque) čun, mali čamac, lađica; velika trgovačka lađa sa tri katarke

Reč Barka napisana unazad: akrab

Barka se sastoji od 5 slova.

sta je Barka

Slično:
Šta znači Barut prah za vatreno oružje...
Šta znači Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv....
Šta znači Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Šta znači Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Šta znači Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža št...
Šta znači Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra ...