Skip to main content

Barkarola značenje

šta znači Barkarola

Na latinici: Definicija i značenje reči Barkarola (ital. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera; pesma u šetnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare, mandole i dr.); takođe: barkerola.

Reč Barkarola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. барцаруола) весела песма венецијанских гондолијера; песма у шетњама по води (пева се уз пратњу гитаре, мандоле и др.); такође: баркерола.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b