Skip to main content

Barkasa značenje

šta znači Barkasa

Na latinici: Definicija i značenje reči Barkasa (tl. barcaza) hor. najveći čamac na ratnim brodovima, sa katarkama, jedrima i malim topovima.

Reč Barkasa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тл. барцаза) хор. највећи чамац на ратним бродовима, са катаркама, једрима и малим топовима.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b