Skip to main content

Barkerola značenje

šta znači Barkerola

Na latinici: Definicija i značenje reči Barkerola (ital. barcherolla) šetni čamac bez katarke, gondola;isto znači i barkarola.

Reč Barkerola sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. барцхеролла) шетни чамац без катарке, гондола; уп. баркарола.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b