Skip to main content

Barketa značenje

šta znači Barketa

Na latinici: Definicija i značenje reči Barketa (ital. barchetta) čun, mali čamac, lađica, barkica.

Reč Barketa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. барцхетта) чун, мали чамац, лађица, баркица.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b