Skip to main content

Barmen značenje

šta znači Barmen

Na latinici: Definicija i značenje reči Barmen (eng. barman) vlasnik ili poslovođa bara; kelner u baru.

Reč Barmen sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. барман) власник или пословођа бара; келнер у бару.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b