Skip to main content

Barne značenje

šta znači Barne

Na latinici: Definicija i značenje reči Barne (nem. Vaggep,od francuske reči: barres) al. gimnastičke sprava: dve okrugle, paralelne (i vodoravne) motke, svaka učvršćena na dva stuba, razboj.

Reč Barne sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нем. Ваггеп, фр. баррес) ал. гимнастичке справа: две округле, паралелне (и водоравне) мотке, свака учвршћена на два стуба, разбој.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b