Skip to main content

Barograf značenje

šta znači Barograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Barograf (od grčke reči: baros, grapho) četeor. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku, barometar koji sam sebe registruje praveći tzv. barografsku krivulju;isto znači i barogram.

Reč Barograf sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, грапхо) четеор. апарат који бележи промене у ваздушном прити-ску, барометар који сам себе региструје правећи тзв. барографску кривуљу; уп. барограм.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b