Skip to main content

Barogram značenje

šta znači Barogram

Na latinici: Definicija i značenje reči Barogram (od grčke reči: baros, gramma slovo, pismo), hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska.

Reč Barogram sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, грамма слово, писмо), хартија на којој је барограф исписао линију ваздушног притиска.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b