Skip to main content

Barokan značenje

šta znači Barokan

Na latinici: Definicija i značenje reči Barokan (port.) nepravilan, nastran, čudan, smešan; baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima, iskrivljenostima i protivreč-nostima između sredstava i cilja, materije i forme, izazivaju utisak nečega na-stranog i ludog; barokna poezija učena, dvorske, visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti.

Reč Barokan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (порт.) неправилан, настран, чудан, смешан; барокним назива ју се оне појаве у животу и уметности које својим претераностима, искривљеностима и противреч-ностима између средстава и циља, материје и форме, изазивају утисак нечега на-страног и лудог; барокна поезија учена, дворске, високопарна поезија која је цветала за време трајања барокног стила у архитектури и уметности.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b