Skip to main content

Baromakrometar značenje

šta znači Baromakrometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Baromakrometar (od grčke reči: baros težina, makros visok, metron) vaga za decu, koja meri u isto vreme i visinu i težinu.

Reč Baromakrometar sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. барос тежина, макрос висок, метрон) вага за децу, која мери у исто време и висину и тежину.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b