Skip to main content

Barometar značenje

šta znači Barometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Barometar (od grčke reči: baros, metron)fizika: sprava za merenje vazdušne težine, vazdušnog pritiska.

Reč Barometar sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, метрон) физ. справа за мерење ваздушне тежине, ваздушног притиска.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b