Skip to main content

Barometarski značenje

šta znači Barometarski

Na latinici: Definicija i značenje reči Barometarski (od grčke reči:) koji se tiče barometri-je; barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak, najviše stanje barome-tra; barometarski minimum najniži vazdušni pritisak, najniže stanje barome-tra.

Reč Barometarski sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч.) који се тиче барометри-је; барометарски максимум највиши ваздушни притисак, највише стање бароме-тра; барометарски минимум најнижи ваздушни притисак, најниже стање бароме-тра.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b