Skip to main content

Barometrija značenje

šta znači Barometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Barometrija (od grčke reči: bšros, metrfa) merenje vazdušnog pritiska; veština rukovanja barometrima; barimetrija.

Reč Barometrija napisana unazad: ajirtemoraB i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. бшрос, метрфа) мерење ваздушног притиска; вештина руковања барометрима; бариметрија.

Slično: 
Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b