Skip to main content

Barometrograf značenje

šta znači Barometrograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Barometrograf (od grčke reči: baros, metron, grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku;isto znači i barograf

Reč Barometrograf sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. барос, метрон, грапхо) барометар који сам региструје промене у ваздушном притиску; уп. барограф


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b