Skip to main content

Baron značenje

šta znači Baron

Na latinici: Definicija i značenje reči Baron (od latinske reči: baro,od francuske reči: baron,od italijanske reči: barone) plemićka titula, stepen plemstva između grofa i plemića;figurativno: jak, hrabar čovek, junak, vitez.

Reč Baron sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (нлат. баро, фр. барон, итал. бароне) племићка титула, степен племства између грофа и племића; фиг. јак, храбар човек, јунак, витез.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b