Skip to main content

Baronat značenje

šta znači Baronat

Na latinici: Definicija i značenje reči Baronat (od latinske reči: baro) posed za koji je Vezana baronska titula; baronija.

Reč Baronat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. баро) посед за који је Везана баронска титула; баронија.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b