Skip to main content

Baronet značenje

šta znači Baronet

Na latinici: Definicija i značenje reči Baronet (eng. baronet) titula engleskog naslednog plemstva; član nižeg plemstva, između barona i viteza.

Reč Baronet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. баронет) титула енглеског наследног племства; члан нижег племства, између барона и витеза.


Barut prah za vatreno oružje...
Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir, noć od 24. avgusta 1572, na dan sv. Bartolome...
Bartolinitis med. zapaljenje bartolinijskih, usminskih žlezda....
Barofon čovek koji ima dubok ili grub glas....
Barotermometar termometar za merenje tačke ključanja vode, koja je niža što je visin...
Baroskop stariji naziv barometra; danas: naročita vrsta barome-tra kod koga...
Sve reči na slovo b