Skip to main content

Bat značenje

Šta znači Bat


Bat

latinica:

Definicija i značenje reči Bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga).

Reč Bat napisana unazad: tab

Bat se sastoji od 3 slova.

sta je Bat

Slično:
Šta znači Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mač...
Šta znači Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščaše...
Šta znači Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Šta znači Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, ...
Šta znači Batrahij(um) med. v. batrahus....
Šta znači Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavic...