Skip to main content

Bat značenje

Šta znači Bat

Na latinici: Definicija i značenje reči Bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga).

Reč Bat napisana unazad: tab

Bat se sastoji od 3 slova.

Šta je Bat

На Ћирилици: новчана јединица у Тајланду (1 бат=100 сатанга).

Slično: 
Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b