Skip to main content

Batuta značenje

šta znači Batuta

Na latinici: Definicija i značenje reči Batuta (ital. battuta) muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je cilj da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvođenje udara na protivnika; skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama; saltomortale napravljen preko konja.

Reč Batuta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. баттута) муз. ударац за такт; мач. јак ударац дуж противниковог мача коме је циљ да се противников мач изведе из нападне линије или да се направи места за извођење удара на противника; скок при коме коњ само мало додирује земљу копитама; салтомортале направљен преко коња.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b