Skip to main content

Batrij(um) značenje

šta znači Batrij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Batrij(um) (od grčke reči: bathron postolje; klupa, sedište)medicina: hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova.

Reč Batrij(um) sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. батхрон постоље; клупа, седиште) мед. хируршка постеља, клупа; справа за намештање ишчашених удова.


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b