Skip to main content

Batrahomiomahija značenje

šta znači Batrahomiomahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Batrahomiomahija (od grčke reči: Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se pogrešno pripisuje Homeru, parodija Ilijade

Reč Batrahomiomahija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. Батрацхомиомацхфа) „Бој жаба са мишевима", чувени грчки комични јуначки еп, који се погрешно приписује Хомеру, пародија Илијаде


Batuta muz. udarac za takt; mač. jak udarac duž protivnikovog mača kome je ...
Batrij(um) med. hirurška postelja, klupa; sprava za nameštanje iščašenih udova....
Batrahus med. prišt ispod jezika; batrahijum....
Batrahomiomahija „Boj žaba sa miševima", čuveni grčki komični junački ep, koji se po...
Batrahij(um) med. v. batrahus....
Batofobija med. strah od dubine ili visine, obično praćen vrtoglavicom...
Sve reči na slovo b